achtergrond
Logo Werkplaats17

Privé bijles 

Op vrijdagmiddag wordt er één op één privé bijles gegeven in diverse vakken. Samen met de leerling kan worden gewerkt aan het huiswerk en kan er dieper op de stof worden ingegaan. Ook hier wordt geleerd op welke manier de leerling het beste de stof kan aanpakken om het goed te leren.
Privé bijles kan vooral worden ingezet om leerachterstand van een bepaald vak weg te werken. Soms ontbreekt het inzicht en door samen te werken kunnen eventuele blokkades worden weggewerkt, zodat de leerling gemotiveerd raakt het vak beter bij te houden. De privé bijles is gebaseerd op samenwerking. Dit betekent dat de leerling de stof moet hebben voorbereid, zodat er gericht vragen kunnen worden gesteld en duidelijk wordt waaraan gewerkt moet worden. 

Voorwaarden:

Op basis van een persoonlijk gesprek worden de gemaakte afspraken schriftelijk opgesteld en ondertekend.

Voor de privé bijles geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.
De opzegtermijn voor de privé bijles bedraagt een maand.

Het tarief per uur bedraagt € 35 (incl BTW)
Betaling geschiedt één keer per maand, na ontvangst van de factuur.

Een privé bijles dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Alleen in dat geval zal de privé bijles niet in rekening worden gebracht.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Werkplaats17 gesloten voor privé bijles.