achtergrond
Logo Werkplaats17

Voorwaarden 

Het maandtarief van huiswerkbegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen van september tot en met juni van het volgend kalenderjaar. Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet onderwijs in regio Noord gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 38 weken van 5 dagen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief. Betaling geschiedt per maand na ontvangst van de factuur.

Op basis van een persoonlijk gesprek worden de gemaakte afspraken schriftelijk opgesteld en ondertekend.

De opzegtermijn voor de huiswerkbegeleiding bedraagt één maand.

Voor de huiswerkbegeleiding en de privé bijles geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Werkplaats17 gesloten voor huiswerkbegeleiding.